Ontwikkel je als Mentor Studiecoach Stagebegeleider Studieloopbaanbegeleider Loopbaanoriëntatiebegeleider

Het Big Five For Life ™ mentor programma zorgt voor verbinding tussen alle aspecten waar je als mentor mee te maken hebt. Leerling, ouder en alle andere betrokken binnen en buiten de onderwijsorganisatie ‘zien, doen en beleven’ het mentoraat als een logisch geheel, ingebed in het didactisch en pedagogisch handelen.